Your Cart
Close

Thailand Long Drive Championship 2020

บริษัท จีซีที มีเดีย ขอเชิญนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand Long Drive Championship 2020” ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาจอมพลังในการตีไกล ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับโลก ในรายการ “World Long Drive Championship 2020” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัลกว่า 4 ล้านบาท

ช่องทางการรับชม

ข้อบังคับการแข่งขัน

1. ไม้กอล์ฟ

ไม้กอล์ฟที่สามารถใช้ได้ในการแข่งขัน Thailand Long Drive Championship 2020 จะต้องมีความยาวไม่เกิน 48 นิ้ว และต้องไม่ใช้วัสดุแปลกปลอมติดกับหน้าไม้ ผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจในการตรวจสอบไม้กอล์ฟ ตามกฎกติกาของการแข่งขัน หากพบว่าอุปกรณ์ใด ของผู้เข้าแข่งขันไม่เป็นไปตามกฎกติกา ผู้แข่งขันจะถูกยึดอุปกรณ์นั้น ไดรฟ์เวอร์ที่ผู้แข่งขันใช้จะต้องเป็นหัวไม้ที่ระบุตามรุ่นและมุมองศาที่มีชื่อในรายชื่อหัวไดรฟ์เวอร์ที่สอดคล้องฉบับปัจจุบันตามที่ออกไว้โดย อาร์ แอนด์ เอ หรือยูเอสจีเอ และคุณลักษณะของไม้กอล์ฟต้องสอดคล้องกับภาคผนวก II ของกฎข้อบังคับ ผู้แข่งขันสามารถตรวจสอบไดร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการแข่งขันว่าสอดคล้องหรือไม่ด้วยตนเอง ที่ https://www.randa.org/RulesEquipment/Equipment/What-we-do/Conforming-Clubs-and-Balls/Conforming-Driver-List หรือhttps://www.usga.org/ConformingGolfClub/conforming_golf_club.asp
การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อนี้: ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน

2. ถุงมือ

ผู้เข้าแข่งขันอาจสวมถุงมือเพื่อช่วยในการจับไม้ แต่ต้องเรียบ “ความเรียบ” ของถุงมือต้อง ประกอบด้วยการสวมปกคลุมเข้ารูปมือพร้อมด้วยสิ่งหุ้มแยกกันหรือเปิดปลายสำหรับแต่ละนิ้ว (นิ้วและหัวแม่มือ) และ ทำด้วยวัสดุราบเรียบเต็มฝ่ามือและบริเวณผิวที่ใช้นิ้วจับ “ความเรียบ” ของถุงมือต้องไม่มีส่วนรวมของวัสดุของผิวที่ใช้จับหรือภายในของถุงมือ มีจุดประสงค์แรกเพื่อรองหรือมีผลต่อการรองซับ แผ่นรองกำหนดโดยพื้นที่ของวัสดุของถุงมือมีความหนาไม่เกิน 0.025 นิ้ว (0.635 มม.) พื้นที่ถัดไปของถุงมือไม่เสริมวัสดุ สายรัดช่วยกันถุงมือลื่นหรือเพื่อไว้รัดติดกับมือ ไม่มีสิ่งที่ทำให้นิ้วรวมกัน ที่ถุงมือติดกับวัสดุไว้จับที่มีลักษณะนอกเหนือไปจากการช่วยมอง ถุงมือต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้แข่งขันในการใช้มือจับให้ตรงกันกับกริพนั้นและ/หรือตำแหน่งเฉพาะในการจับกริพนั้น ไม่มีน้ำหนักเพื่อช่วยผู้แข่งขันทำสโตรค และไม่มีลักษณะใดที่อาจช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวข้อต่อ หรือลักษณะอื่นใดที่อาจช่วยเหลือผู้แข่งขันในการทำสโตรค
การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อนี้: ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน

3. ลูกกอล์ฟ

ผู้แข่งขันจะต้องใช้ลูกกอล์ฟที่ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ซึ่งลูกกอล์ฟจะมีน้ำหนักไม่เกิน 1.620 ออนซ์ หรือ 45.93 กรัม ลูกกอล์ฟจะไม่มีวัสดุแปลกปลอมติดกับลูกกอล์ฟ โดยทางผู้จัดการแข่งขันจะกำหนดจุดตีลูกกอล์ฟ และผู้แข่งขันต้องยืนยันว่า ลูกกอล์ฟอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัด

4. ที่ตั้งลูกกอล์ฟ

4.1 ทีตั้งลูกกอล์ฟเป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาใช้ตั้งลูกกอล์ฟยกขึ้นเหนือพื้น ทีตั้งลูกต้องมีความยาวไม่เกิน 4 นิ้ว (101.6 มม.) ไม่ออกแบบหรือผลิตมาเพื่อสามารถชี้เส้นทางเล่น ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูก หรือไม่ช่วยเหลือผู้แข่งขันในการทำสโตรค
การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อนี้: ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน
4.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม Tees มาเอง ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวให้

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้สมัครต้องเป็นเพศ ชายเท่านั้น

ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย

กติกาการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

1. ผู้สมัคร 1 คนได้สิทธิ์สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน TLD ในรอบ Qualify ทั้ง 2สนาม

2. จำกัดจำนวนผู้สมัครภาคละ 100 ท่านแรก เท่านั้น

3. ผู้ที่เคยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Pre-Qualify แล้ว แต่ไม่ผ่านเข้ารอบ Qualify 20 คนสุดท้าย จาก กทม สามารถสมัครเพื่อลงแข่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้

4. ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันกฏกติกาต่างๆ ให้เข้าใจครบถ้วน

5. การยื่นใบสมัครถือว่านักกอล์ฟได้ตรวจสอบและตัดสินใจดีแล้ว ว่าสามารถไปแข่งขันได้ตามวัน เวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุขัดข้องแล้วผู้สมัครไม่แจ้งให้ทางผู้จัดการแข่งขันทราบล่วงหน้า

6. การตัดสินของผู้จัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

7. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ท่านล่ะ 1,000 บาท

กฎกติการอบคัดเลือกและรอบ FINAL

1.ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ตีลูกกอล์ฟได้ 8 ลูก ภายในเวลา 3 นาที

2.การนับระยะ นับเฉพาะลูกกอล์ฟที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนด (Grid) เท่านั้น

รอบคัดเลือก (Qualifying) : มีทั้งหมด 2 ช่วง

สนามที่ 1 Suvarnabhumi Golf & Country (กทม.) วันที่ 29 – 1 มีนาคม 2562 รอบ Qualify

รอบ Pre-Qualify คัดเลือกจาก 100 ท่าน เหลือ 40 ท่าน

รอบ Qualify คัดเลือกจาก 40 ท่าน เหลือ 20 ท่าน เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายที่ Black Mountain หัวหิน

สนามที่ 2 North Hill Chiang Mai Golf (เชียงใหม่) วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2562 รอบ Qualify

รอบ Pre-Qualify คัดเลือกจาก 100 ท่าน เหลือ 24 ท่าน

รอบ Qualify คัดเลือกจาก 24 ท่าน เหลือ 12 ท่าน เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายที่ Black Mountain หัวหิน

รอบ Reranking เพื่อจัดอันดับ Match Play (Day 1)

1.1 ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 32 คน จะต้องทำการแข่งขันเพื่อจัดอันดับ (Reranking) โดยเรียงจากระยะรวมไกลที่สุดถึงระยะสั้นที่สุด เพื่อการแข่งขันประเภท Match Play ในวันถัดไป

1.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันตีไม่เข้า grid ทั้ง 8 ลูก ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นจะถูกจัดอันดับอยู่ที่ลำดับสุดท้าย

1.3 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันตีไม่เข้า grid ทั้ง 8 ลูก มีมากกว่า 1 คน จะตัดสินโดยกฎ Sudden Death ผู้ที่ตีได้ไกลกว่าจะได้ลำดับที่ดีกว่า

รอบ Match Play (Day 2)

การแข่งขันแบ่งเป็น 4 สาย เพื่อหาผู้ชนะในแต่ละสายเข้าแข่งขัน เพื่อชิงแชมป์นักกอล์ฟตีไกลเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขัน World Long Drive Championship 2020 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางการจับคู่

หมายเหตุ

การตัดสินในกรณีที่ระยะตีไกลเท่ากัน

1. การตีเพื่อจัดอันดับ (Reranking) กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันตีจัดอันดับได้ระยะรวมเท่ากัน หลักการตัดสินผู้ที่ได้อันดับดีกว่า จะนับโดยการดูที่จุดตกของลูก (carry) ที่ไกลกว่า ยกตัวอย่างเช่น หากอันดับที่ 3 ตีได้ระยะรวมเท่ากัน 2 คน คือ 300 หลา ผู้เล่นคนที่ 1 มีจุดตกอยู่ที่ 280 หลา ส่วนคนที่สองมีจุดตกอยู่ที่ 290 หลา ผู้ที่ได้ลำดับที่ดีกว่าคือ ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2

2. ในรอบ Pre-qualifying กรณีที่ลำดับสุดท้ายมีระยะรวมไกลเท่ากัน จะตัดสินโดยกฎ Sudden Death กล่าวคือสามารถตีลูกได้ 8 ลูก ภายใน 3 นาที ผู้ที่ตีได้ระยะไกลกว่าจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป

3. ในการแข่งแบบ Match Play ทั้งในรอบคัดเลือก (Qualifying) และรอบสุดท้าย (Final Round) หากผู้แข่งขันตีได้ระยะรวมเท่ากัน จะตัดสินโดยกฎ Sudden Death ผู้ที่ตีได้ระยะไกลกว่าจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป

ตารางการแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ "World Long Drive Championship 2020" ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้จัดการแข่งขัน Thailand Long Drive Championship 2020 เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท จีซีที มีเดีย หรือ Golf Channel Thailand เป็นสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอกีฬากอล์ฟ ตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีการนำเสนอข่าวสารกีฬากอล์ฟที่รวดเร็วแม่นยำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งผลิตรายการกอล์ฟคุณภาพที่อัดแน่นทั้งเนื้อหาสาระความบันเทิงโดยทีมงานมือ อาชีพ ตลอดจนแนะนำความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการฝึกกอล์ฟที่ถูกวิธี กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์ ยังเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้กีฬากอล์ฟอย่างทั่วถึง ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์ จำกัด จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาช่องกีฬากอล์ฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อแฟนกอล์ฟชาวไทย และเพื่อให้เป็นช่องกีฬากอล์ฟคุณภาพของประเทศไทยตลอดไป